Komunikacija i javni nastup

Na radionici koju će držati predstavnici projekta OPENS2019 ćete saznati sledeće stvari:

 

  • metode za realizaciju uspešnog javnog nastupa
  • osnaživanje svojih kompetencija javnog nastupa

 

Cilj radionice je da se osnaže učesnici da ojačaju svoje kompetence javnog nastupa, kao jedne od najbitnijih veština 21. veka.

PREDAVAČ

Gordana Novaković, OPENS2019

VREME I MESTO ODRŽAVANJA

Nedelja, 02.4.2017. od 12.15 do 14.15

Poljoprivredni fakultet, sala P1

Grad Novi Sad je u novembru prošle godine doneo titulu Omladinske prestonice Evrope za 2019. godinu.

 

Grad koji postane Omladinski evropski centar dobija priliku dа, kroz mnogobrojne progrаme i   projekte,   mlаdi   ljudi   prikažu   kulturni,   socijаlni,   politički   i   ekonomski   život   i   rаzvoj. Ideja Omladinske prestonice Evrope nastala je 2009. godine iz potrebe da mladi, kao jedna od ugroženih niša tokom i posle svetske ekonomske krize, postanu katalizatori koji treba da dovedu do ozbiljnih promena u društvu.